Loading the player...
LIVE Player
Primary LIVE Broadcast
Sun 9/24/2017 at 14:4 (1:30:14)
Sun 9/24/2017   1:30:14
Sun 9/17/2017 at 14:18 (1:47:04)
Sun 9/17/2017   1:47:04
Sunday Worship 9/10/2017
Sun 9/10/2017   1:54:29
Sunday Worship Part 2 9/3/2017
Sun 9/3/2017   1:40:43
Sunday Worship Part 1 9/3/2017
Sun 9/3/2017   0:18:03
Youth Sunday - Pastor Albert Hartdige 8-27-17
Sun 8/27/2017   1:31:38
Sun 8/27/2017 at 12:59 (0:27:33)
Sun 8/27/2017   0:27:33
sunday worship 8-20-17
Sun 8/20/2017   1:10:19
Sunday Worship 8-20-17 Part 1
Sun 8/20/2017   0:36:47
Sunday Worship 8-13-17 Part 2
Sun 8/13/2017   1:11:11
Sunday Worship 8-13-17 Part 1
Sun 8/13/2017   0:40:46
Sunday Worship 8-6-17
Sun 8/6/2017   1:33:16
Sunday Worship 7-2-17
Sun 7/2/2017   1:46:22
Sunday Worship 6-25-17
Sun 6/25/2017   1:42:38
Sunday Service 6-18-17
Sun 6/18/2017   1:42:38
Youth Sunday - Pastor Jason Spencer
Sun 5/28/2017   2:01:23
Min. Michael Teasley - Youth Service 8am
Sun 5/28/2017   0:20:18